Rengastien Autotarvike
Varaosat Renkaat Huolto Yhteystiedot Rekrytointi

Sytytystulppatekniikat

Jalometallisytytystulpat

 

Iridiumsytytystulpat

NGK:n iridiumsytytystulpat ovat NGK:n teknisesti paras ratkaisu. Niiden keskielektrodissa on iridiumseoskärki. Se kiinnitetään hitsaamalla laserilla.

Jalometalli iridium on yksi maailman kovimmista metalleista. Se alkaa sulaa vasta 2450 °C lämpötilassa ja kestää kipinäeroosiota erittäin hyvin. Sen käyttö keskimäärin kaksinkertaistaa kestoiän verrattuna vakiosytytystulppiin. Jalometalli mahdollistaa myös huomattavasti ohuemman keskielektrodin, jonka paksuus on vain 0,6 mm. Tarvittava sytytysjännite on huomattavasti pienempi ja liekkirintama leviää paremmin palotilassa.

c5a1ed8760

NGK:n iridiumsytytystulppien itsepuhdistusominaisuus

Platinasytytystulpat

Näiden sytytystulppien keskielektrodin platinalevy pitää tehon tasaisempana sytytystulpan koko kestoiän ajan - jopa vaikeissakin oloissa. Sytytystulpassa on kapea keskielektrodi, joten pienempi sytytysjännite riittää, puolat kuormittuvat vähemmän ja seos palaa optimaalisesti palotilan uloimpia osia myöten.

Iridiumsytytystulppien itsepuhdistusominaisuus

Keskielektrodin ja eristimen välisessä rengasraossa purkautuu toimintalämpötilasta riippumatta sähköisiä varauksia. Ne poistavat mahdolliset nokihiukkaset ja varmistavat siten, että sytytysjännite ei johdu pois.


Sytytystulpat, joissa monimaaelektrodit

Eräs tapa pidentää tavallisen sytytystulpan kestoikää on usean maaelektrodin käyttäminen. Tällaisen sytytystulpan kipinä hyppää aina eri elektrodiin. Kuluminen jakautuu jopa neljään maaelektrodiin ja käyttöikä pitenee.

6ca4212885

NGK:n sytytystulpat, joissa 4 maaelektrodia


Sytytystulpat, joissa on V-lovettu keskielektrodi

 

Teknisesti periaate on hyvin yksinkertainen, joskin erittäin tehokas:
V-Linen sytytystulpan keskimmäisessä elektrodissa on V:n muotoinen lovi. Sen ansiosta sytytys tapahtuu keskimmäisen elektrodin ulkoreunassa, missä on enemmän hyvin syttyvää polttoaine-/ilmasekoitusta kuin suoraan elektrodien välissä. Ja: sytytysjännitteen tarve on vähäisempi. Näin sytytysjännitteen tarve on vähäisempi ja sytytyksestä tulee varmempi!

ERITYISESTI UUSIEN MOOTTORIEN KOHDALLA, JOIDEN POLTTOAINE-/ILMASEOS SÄÄDETÄÄN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI MATALAKSI, ON NGK:N TULPPIEN RAKENTEEN ANSIOSTA SEOKSEN SYTTYMINEN AINA TÄYSIN VARMA, MYÖS ÄÄRIMMÄISISSÄ KÄYTTÖOLOSUHTEISSA!

5081ceb968

Sytytystulpat, joissa on V-lovettu keskielektrodi

ngk_v-line_zuendfunken_fi 

 


Lisäkipinävälilliset sytytystulpat

 

Lisäkipinävälilliset sytytystulpat kehitettiin helpommin nokeentuvia moottoreita ja nokeavia ajotapoja varten. Lisäkipinävälillisten sytytystulppien metallikuori on vedetty lähelle eristintä. Jos eristimen kärki on nokeentunut, ja moottori käynnistetään, virtaa sytytysjännite aluksi lähelle vedetyn metallikuoren korkeudelle asti.

Koska väli metallikuoreen muodostaa pienemmän vastuksen kuin kulkeminen eristintä pitkin, lyö kipinä metallikuoreen ja sytyttää siten polttoaine-ilmaseoksen. Kun sytytystulppa on saavuttanut itsepuhdistusmislämpötilan 450 °C, nokikerrokset palavat ja kipinä voi jälleen kulkea maaelektrodin kautta.

2

NGK:n lisäkipinävälilliset sytytystulpat


Puoliliukukipinäsytytystulpat

 

Nämä sytytystulpat varmistavat luotettavan kylmäkäynnistyksen, jos eristin on nokeentunut. Ne hoitavat myös eristimen puhdistamisen, mikäli tarvittavaa puhdistuslämpötilaa ei ole saavutettu.

Niissä on vähintään kaksi sivuun sijoitettua maaelektrodia, joiden kärki on viistetty. Jos eristin on puhdas, kipinä lyö keskielektrodin kärjestä maaelektrodien terävään yläpäähän.

Jos eristin on nokinen, kipinä liukuu ensin eristimen kärjestä alas ja lyö yli maaelektrodin alapäässä. Vastus on silloin pienempi kuin jos kipinä jatkaisi pitkin eristintä.

Tällöin polttoaine-ilmaseos syttyy ja jokainen kipinä puhdistaa nokihiukkaset eristimen päästä. Kun tämä prosessi on päättynyt, kipinä lyö normaalisti keskielektrodista.

3

NGK:n puoliliukukipinäsytytystulppa


Hybridisytytystulpat

 

Hybriditekniikka kehitettiin moottoreihin, jotka ovat rakenteensa vuoksi taipuvaisia nokeentumaan. Siinä yhdistyvät platina- ja puoliliukukipinäsytytystulppien ominaisuudet. Tulpassa on "normaali" maaelektrodi sekä sivussa kaksi pienempää maaelektrodia.

Platinakeskielektrodi pitää sytytysjännitteen pienenä ja varmistaa liekkirintaman optimaalisen leviämisen. Kestävä platina pitää elektrodien välin koko käyttöiän lähes vakiona. Puolilukukipinätekniikka varmistaa optimaalisen kylmäkäynnistyksen, kun tulppa on nokinen, ja poistaa nokikerrokset, vaikka tulpan lämpötila ei ole vaadittava.

4

NGK:n hybridisytytystulppa, jossa on "normaali" maaelektrodi ja sivussa kaksi pienempää elektrodia


Kilpasytytystulpat

 

Kilpailukäyttöön tarkoitettujen sytytystulppien on kestettävä erittäin suuria kuormituksia. Moottorien käyntinopeudet ovat kilpailun aikana usein yli 15 000 k/min. Palotilan lämpötila, paine, tärinä ja virtaukset ovat niin valtavia, että tavallinen maaelektrodi voisi rikkoutua tai sulaa. Kilpasytytystulpissa on tästä syystä esimerkiksi rengasmainen maaelektrodi. Kipinä pikemmin liukuu keskielektrodista maaelektrodiin kuin hyppää välin yli.

fc55afc9fb

NGK:n kilpasytytystulpat


LPG/CNG-sytytystulpat

 

LPG LaserLine -sytytystulpat ovat kaksoisjalometallisytytystulppia, jotka kehitettiin nimenomaan kaasumoottoreita varten. Kaasun palaminen eroaa oleellisesti bensiinin palamisesta ja vaatii siksi tarkoitukseen sovitetut sytytystulpat.

Kaasu-ilmaseokset syttyvät vaikeammin. Tarvitaan suurempi sytytysjännite ja sytytyspuolien vaurioitumisen vaara kasvaa. Siksi tulpan keskielektrodissa on laserilla hitsattu iridiumlastu, jolloin tarvitaan pienempi sytytysjännite. Lisäksi elektrodien väli on säädetty vain 0,8 mm:ksi.

Kaasu tuottaa palaessaan suuremman lämpötilan. Tavalliset elektrodi- ja runkomateriaalit kuluvat nopeammin. Ei kuitenkaan iridium, jota käytetään LPG LaserLine -sytytystulppien keskielektrodissa. Maaelektrodiin on samasta syystä upotettu platinalastu.

Erikoispinnoite suojaa sytytystulpan runkoa korroosiolta. Maaelektrodin kupariydin tukee optimaalista lämmön poistumista.

5

NGK:n LPG LaserLine -sytytystulpat